DNHK: multichannel Duitsland? Bereid u goed voor!

Home / Duits bedrijf lokaliseren / DNHK: multichannel Duitsland? Bereid u goed voor!

DNHK: multichannel Duitsland? Bereid u goed voor!

Johan Spijksma is exportadviseur van de DNHK (Nederlands-Duitse Handelskamer).

De Duitse markt biedt veel potentieel voor exporterende bedrijven. Voor Nederlandse ondernemingen met een webshop is de Duitse markt vanwege het aantal koopkrachtige consumenten en de aanwezige infrastructuur een interessante exportbestemming. Uit onderzoek blijkt echter dat Duitse consumenten voornamelijk in zee gaan met in Duitsland gevestigde webshops. Het kan voor Nederlandse webshopeigenaren dan ook zeker een voordeel zijn om ook in Duitsland een vestiging te openen. Ondernemingen kunnen in deze samenhang kiezen voor een Duits (post)adres met een Duits telefoonnummer, zodat de consument zich geen zorgen hoeft te maken over eventuele taalbarrières. Ook de oprichting van een zelfstandige Duitse dochteronderneming in de vorm van een GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) met Duitstalig personeel is een overweging waard.

Ondanks het feit dat de Duitse markt pal naast de deur ligt, dient de ondernemer er rekening mee te houden dat een aantal zaken in Duitsland toch anders functioneert. Om een bedrijf in Duitsland op te richten, moet een ruim aantal zaken goed worden voorbereid. Zo dient ten eerste een geschikte vestigingsplaats voor de vestiging c.q. winkel te worden gezocht. Hierbij is het van belang dat de ondernemer zich bewust is van de regionale verschillen in Duitsland (bijvoorbeeld m.b.t. de te betalen belasting) en de verschillende over het land verspreide concentraties van ondernemingen die in dezelfde branche werkzaam zijn. De vestigingsplaats heeft ook consequenties voor het salaris dat door de ondernemer aan eventueel later in dienst te nemen personeel dient te worden betaald. Zo ligt het salarisniveau in het oosten van de Bondsrepubliek beduidend lager dan in het westen, zoals bijvoorbeeld in de deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Bij het zoeken naar en het in dienst nemen van Duits personeel dient de ondernemer zich bewust te zijn van de cultuurverschillen tussen beide landen. Zo wordt een Duitse vacature veelal anders opgebouwd dan een Nederlandse vacature en zien de sollicitaties van Duitse kandidaten er vaak ook anders uit dan die van hun Nederlandse counterparts. Indien er een geschikte medewerker is gevonden, krijgt de ondernemer onder omstandigheden ook te maken met een vreemd recht. Op de arbeidsovereenkomst met de in Duitsland werkzaam zijnde medewerker is over het algemeen Duits arbeidsrecht van toepassing. De ondernemer doet er dan ook goed aan om zich op dit gebied door een specialist te laten adviseren.

Indien de ondernemer ervoor kiest om in Duitsland een dochteronderneming op te richten, dient hij zich  bewust te zijn van de rechten en plichten die voortvloeien uit zijn hoedanigheid als aandeelhouder of bestuurder. Zo is een Duitse bestuurder van een GmbH verplicht om het faillissement van de vennootschap zelf aan te melden, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Laat hij dit na, dan heeft dit persoonlijke aansprakelijkheid en soms zelfs gevangenisstraf tot gevolg. Ook hier geldt dat de Nederlandse onderneming zich gedegen dient voor te bereiden en, waar nodig, dient te laten bijstaan door advocaten c.q. belastingadviseurs.

Andreas Giese
Andreas Giese
Andreas Giese is geboren en getogen in Berlijn in 1979. In 2006 zag Andreas een niche in de markt. Dexport: dé e-commercespecialist voor de Duitse markt. Sindsdien ondersteunt het bedrijf snelgroeiende bedrijven en bekende merken bij het veroveren van de Duitse markt.
Aanbevolen posts
Showing 2 comments
 • Mw. A.H. van Nieuwenhuijzen
  Beantwoorden

  Geachte mevrouw,heer,

  Graag zouden wij willen weten aan welke voorwaarden Duits briefpapier moet voldoen. Wat moet er verplicht op worden vermeld?

  Dank voor uw bericht.

  Met vriendelijke groet,
  GSH Europe B.V.

  A.H. van Nieuwenhuijzen
  PA to Managing Director Europe

  • Johan Spijksma
   Beantwoorden

   De vereisten waaraan briefpapier in Duitsland dient te voldoen, verschillen per rechtsvorm. Zo zijn de vereisten die aan het briefpapier van een eenmanszaak gesteld worden, anders dan de vereisten die aan het briefpapier van een GmbH worden gesteld. Ervan uitgaande dat we hier over het briefpapier van een GmbH spreken, dienen de volgende zaken te worden vermeld:

   Bij een GmbH moet het volgende worden vermeld:
   -naam van het bedrijf (zoals in het handelsregister vermeld)
   -rechtsvorm
   -statutaire zetel
   -handelsregister
   -handelsregisternummer
   -alle directeuren en plaatsvervangers, met voor- en achternaam. Indien er een president-commissaris is, dient ook zijn voor- en achternaam vermeld te worden indien gegevens over het kapitaal zijn aangegeven, dient ook het maatschappelijk kapitaal vermeld te worden indien het in geld in te brengen kapitaal nog niet gestort is, moet men ook het totaalbedrag van het nog uitstaande kapitaal vermelden
   – indien de GmbH in liquidatie is moet dit en de naam van de vereffenaar vermeld worden.

   Indien u verder nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mijn collega Carina Mijnen van onze juridische afdeling (c.mijnen@dnhk.org, 070-3114160).

   Met vriendelijke groet,
   Johan Spijksma
   Nederlands-Duitse Handelskamer

Laat een bericht achter